top of page

אנטה

ברצוני להביע את שביעות הרצון הרבה שלי מהטיפול של לירן.
ראשית על המקצועית בה הוא מצליח לאתר את מוקדי הכאב ולהרפות אותם,
ושנית לציין את האישיות המלבבת של לירן, את היחס האדיב והיכולת ליצור אווירה נינוחה, רגועה ונעימה התורמת רבות לטיפול

ברצוני להביע את שביעות הרצון הרבה שלי מהטיפול של לירן.
ראשית על המקצועית בה הוא מצליח לאתר את מוקדי הכאב ולהרפות אותם,
ושנית לציין את האישיות המלבבת של לירן, את היחס האדיב והיכולת ליצור אווירה נינוחה, רגועה ונעימה התורמת רבות לטיפול
bottom of page