top of page

הזמנת תור באופן מקוון

מתי נוח לך?

ביחרו את השירות המבוקש
  • אבחנה אישית + טיפול

    45 דק'
    249 שקלים חדשים
  • אבחנה אישית והתאמת פורמולת צמחי מרפא

    45 דק'
    195 שקלים חדשים
השירות המבוקש

האם צריך לוודא אישור הזמנה?

אין צורך, אישור הזמנה נשלח אוטומטית בדוא"ל ומהווה אישור לקיום התור.​

רוצה להתייעץ איתי באופן אישי?

bottom of page