top of page

טיפול משלים ואינטגרטיבי לחולים אונקולוגים

נדודי שינה בחולי סרטן

אציג כאן את נק' המבט של הרפואה הסינית על סרטן, עם הגישות הטיפוליות ושילובן עם הרפואה המערבית.

סרטן בכתבים הסינים העתיקים

קיימות עדויות בספרות הסינית, שהקונספט של סרטן היה קיים מימים ימימה. אמנם, בעוד שבספרים אלו קיימות תיאוריות בנוגע לגידול – הם אינם כללו מאפיינים של "שפיר" או "ממאיר", ולא נכתב על ההבדל בין גידול שפיר לממאיר...
בכל אופן, פסקאות מסוימות מעידות באופן ברור, שכשרופאים קדומים טיפלו בגידול, הם היו מודעים לצפי-ההחלמה הירוד. כך למשל נכתב על גוש קשה בשד: "אם אין זה שבור, המטופל ישרוד. אם זה שבור, הטיפול קשה. במישוש, זה קשה כמו אבן. אם המטופל הגיע לטיפול מאוחר מדי, זה יהפוך לכיב ויופץ לאיברים הפנימיים, וזה סופני". הכתבים הסינים אף הגדילו ותיעדו זיהומים משניים לסרטן.

מה יש לרפואה הסינית להציע לחולי סרטן

לטיפול ברפואה סינית יש הרבה מה להציע, ב-6 תחומים עיקריים:

 1. טיפול בסרטן עצמו, בלי רפואה מערבית (לא-מומלץ).

 2. טיפול משולב (אינטגרטיבי) בחולי סרטן עם הרפואה המערבית (מומלץ מאד).

 3. חיזוק הגוף והכנתו לקראת ניתוח, טיפול כימותרפי ו/או הקרנות.

 4. טיפול בתופעות-לוואי של הטיפולים הכימותרפיים וההקרנות.

 5. הגברת היעילות של הטיפולים הכימותרפיים וההקרנות.

 6. מניעת הישנות המחלה, אחרי הטיפול המערבי.

שילוב האבחנה הסינית והמערבית

לעולם, אין להסתמך על מישוש ואבחנה סינית בלבד, כמו לדוגמה בגוש בשד, ואותו הדבר לגבי סוגי סרטן אחרים.
דוגמה אחרת יכולה להיות סרטן הערמונית. אם לגבר יש אצירת-שתן, אין לטפל בו מבלי ביופסיה מהערמונית, כדי לוודא אם אכן יש סרטן.
אבחנה מערבית נותנת לנו גם הזדמנויות חדשות שיד הרופאים סינים הקדומים לא השגה. למשל, כשנמצא גוש לא-תקין בצוואר בעזרת בדיקת PAP SMEAR, ניתן לטפל בכך בטרם הגוש יותמר לסרטן צווארי.

שילוב הטיפול בסיני והמערבי

ברוב המקרים, יש לשלב את הטיפול הסיני והמערבי, קרי, כימותרפיה, הקרנות וניתוח. המקרה היחיד בו תעמוד הרפואה הסינית לבדה הוא כשהמטופל/ת מסרב/ת בתוקף לטיפול מערבי.

 • במהלך הכימותרפיה וההקרנות, עיקר תשומת הלב של הטיפול הסיני, אינה מכוונת לטיפול בסרטן, כי אם לתמיכה וחיזוק הגוף במהלך טיפולים אלו.ב

 • לאחר הכימותרפיה וההקרנות, מבצעים ההערכה מחודשת לגבי מצב הסרטן בגוף, ומחליטים על המשך טיפול ברפואה הסינית.

הגישה הטיפולית הסינית במהלך הטיפולים המערביים

מהלך הטיפולים הכימותרפיים וההקרנות, הרפואה הסינית פחות מתערבת בטיפול בסרטן, ויותר מתערבת בתמיכה וחיזוק הגוף, כדי לסייע לו לצלוח את הטיפולים במינימום סיבוכים ותופעות-לוואי. יש לשים לב, כי ההשפעה של הקרנות יכולות להיות ממושכות, ולכן התמיכה יכולה להימשך מעל 9 חודשים אחרי סיום הטיפולים.

הגישה הטיפולית הסינית לאחר הטיפול המערבי

הגישה תלויה בסוג הטיפול שהמטופל/ת עבר/ה.

עומדות בפני המטפל 3 אפשרויות:

 1. חיזוק הגוף

 2. מניעת הישנות המחלה

 3. המשך טיפול בסרטן שהוסר (על-אף הטיפול המערבי). לדוגמה, אישה שחלתה בסרטן השד ועברה כריתת שד בהצלחה. האם יש היגיון בלהמשיך לטפל בסרטן מנק' המבט של הרפואה הסינית? לעיתים כן, וזה תלוי באבחנת הלשון והדופק, לפי הרפואה הסינית.

בחירת פורמולת צמחי מרפא לחולי סרטן

בבחירת הפורמולה משתתפים 2 שיקולים עיקריים:

 1. הידע הסיני העתיק אודות פעילות הצמחים, ובכפוף לאבחנה הסינית.

 2. הידע המדעי והמודרני שמצטבר אודות פעילות נוגדת-סרטן של צמחים.

טיפולים נוספים

הטיפולים העיקריים הינם:

 • תזונה

 • דמיון מודרך

 • צ'י-קונג

 • פטריות מרפא

 • נוגדי-חימצון

בידי המטפל הידע המקצועי לגבי מתי ואיך להשתמש בכלים אלו.

רוצה להתייעץ איתי באופן אישי?

סרטן בעת העתיקה
נדודי שינה בחולי סרטן
שילוב האבחנה
רפואה סינית לחולי סרטן
במהלך הטיפול המערבי
הטיפול המשולב
צמחי מרפא סיניים
אחרי הטיפול המערבי
טיפולים נוספים
bottom of page