top of page

גלינה ביטלר

לירן מטפל מעולה לא רק מבחינה מקצועית, כי אם גם מבחינה אישיותית, הוא בעל אישיות נפלאה.
אני תמיד נהנית מהטיפול שלו, תודה רבה!

לירן מטפל מעולה לא רק מבחינה מקצועית, כי אם גם מבחינה אישיותית, הוא בעל אישיות נפלאה.
אני תמיד נהנית מהטיפול שלו, תודה רבה!
bottom of page