חיים דואק

לירן עושה עבודה ומעולה ונותן תחושה מעולה בתחילת הטיפול, במהלכו ובסופו, ישר כח!

לירן עושה עבודה ומעולה ונותן תחושה מעולה בתחילת הטיפול, במהלכו ובסופו, ישר כח!