top of page

גבריאל "המטופל המבסוט"

ללירן, המטפל עם הידי זהב, אחרי כל טיפול שלך אני יוצא כמו חדש, ממני המטופל המבסוט

ללירן, המטפל עם הידי זהב, אחרי כל טיפול שלך אני יוצא כמו חדש, ממני המטופל המבסוט
bottom of page