תזונה סינית לסתיו

לאחר עונת הקיץ, בה הטבע מגיע לכדי הבשלה, מגיעה עונת הסתיו, זו עונת הקציר והאסיף; האנרגטיקה של עונת הסתיו היא של הפחתה והתכ